Dziś jest: - 19.10.2012 - HJK
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do ruchu skautowego. Jest organizacją apolityczna i otwartą dla wszystkich bez względu na rasę, płęć, wyznanie
i pochodzenie.

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju,
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań

  O nas

  1. Historia
  2. Dzisiaj
  3. Siedziba
  4. Kontakt

  Komenda Hufca

  1. Skład
  2. Rozkazy
  3. Uchwały
  4. Plan pracy Hufca

  Komisje, Kapituły

  1. KSI
  2. KRH
  3. Kapituła Wędrownicza

  Jednostki

  1. 14 GZ
  2. X LDH
  3. 17 MWDH
  4. 48 DH
  5. 74 DSH
  6. 77 ŻDH
  7. 97 DH
  8. 153 DW
  9. KI „Koliba”
  10. KI i S

  Składzik

  1. Wzory dokumentów
  2. Regulaminy
  3. Śpiewnik
  4. Materiały programowe

Rozkazy


2013

L1/2013

L2/2013

L3/2013

L4/2013

L5/2013

L6/2013

L7/2013

L9/2013

L10/2013

L11/2013

L12/2013

Linki

Umundurowanie taniej tylko dla Opolskiej!
Administrator strony: Szymon Rachyła